Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever


MARENGO-PROCES

ALGEMEEN DAGBLAD VOOR TWEEDE KEER (!) BETRAPT OP LEUGENS EN BEDROG…


logoHet Algemeen Dagblad – de reporters Yelle Tieleman en Jens Olde Kalter – is voor de tweede keer in korte tijd betrapt op het presenteren van onwaarheden en manipulatie van feiten in het kader van het Marengo-proces.

Eerder logen zij begin juli 2020 al aantoonbaar over de zogenoemde exit-mail van de anonieme ex-advocaat van de kroongetuige.

De krant en de twee verslaggevers weigeren zelf elk commentaar of toelichting.

- HET TWEEDE INCIDENT -

Het tweede incident begint op 09 augustus 2020. Op die zondagmiddag word ik door het AD – in de persoon van Jens Olde Kalter - gebeld en ge-Appt in verband met wederhoor. Het gaat over mijn voormalige kantoorgenoot advocaat Khalid Kasem. Olde Kalter beweert schriftelijk tegen mij dat het Openbaar Ministerie een brief heeft geschreven aan de Deken in Amsterdam, ‘waarin het OM de conclusie trekt dat ‘het niet anders kan dan dat Khalid Kasem heeft gelekt aan Taghi, gelet op data, tijdlijn en de informatie waarover de groep Taghi zo snel wist te beschikken (namelijk binnen 48 uur)’.

Olde Kalter vervolgt met: ‘Het Openbaar Ministerie is er dus van overtuigd dat Kasem het lek was’. Aan de hand van deze beweringen en het voorgehouden citaat heeft het AD bepaalde vragen voor mij.

Ik reageer schriftelijk en per omgaande met: ‘Ik ken tot op de dag van vandaag geen brief van het OM aan de Deken waarin wordt gesteld – zoals jullie quoten – ‘dat het niet anders kan dan dat Khalid Kasem heeft gelekt aan Taghi… etc’.

Yelle Tieleman

Yelle Tieleman

Jens Olde Kalter

Jens Olde Kalter

Ik stel Olde Kalter daarop de volgende – simpele – vragen: ‘Van wanneer is deze brief? En verzonden door wie? De feiten rechtvaardigen mijns inziens zo’n conclusie ook niet, ik kan mij dus ook niet voorstellen dat dit door het OM is geschreven en geloof het ook niet zolang ik de brief niet onder ogen heb gehad’.

Opvallend is meteen al dat van mijn wederhoor geen letter is gebruikt in de krant. Op mijn vragen komt geen antwoord.

- ONBEKENDE BRIEF –

En dus schrijf ik de volgende dag - 10 augustus - Jens Olde Kalter een mail, met hoofdredacteur Hans Nijenhuis in de cc:

‘De brief met de door jullie geciteerde inhoud is bij een ieder onbekend. Ik heb jullie vervolgens in mijn antwoord de wedervragen gesteld: ‘Van wanneer is deze brief? En verzonden door wie?’ Ik heb daar geen reactie op gehad (…) Ik kan mij niet voorstellen dat er een beletsel is die antwoorden te geven, nu jullie mij op eigen initiatief confronteren met deze brief van het OM, daar zelfs uit citeren en op grond daarvan mij een reactie proberen uit te lokken’.

Een reactie blijft uit. Mijn argwaan groeit. Op vrijdag 14 augustus stuur ik een herinnering. Ik schrijf hoofdredactie en reporters:

‘Nu ik jullie krant vraag twee eenvoudige vragen te beantwoorden over hetgeen jullie zèlf aan mij hebben voorgelegd, blijft het stil. Het lijkt mij dat jullie – drukdoende met dit dossier - de gevraagde gegevens heel eenvoudig moeten kunnen verstrekken’.

Namens zijn collegae schrijft Olde Kalter dan kort en krachtig:

‘De Deken is bekend met de brief. Wij verwijzen je daarvoor dan ook naar de Deken’.

- EENVOUDIGE VRAGEN -

logoDat is vreemd. Het AD houdt mij zelf een brief en een citaat daaruit voor, maar weigert vervolgens hele eenvoudige, basale vragen daarover te beantwoorden.

Op zaterdag 15 augustus reageer ik daarom aan het AD:

‘Je antwoord op mijn vragen is volstrekt niet valide. Jij hield mij op zondag 09 augustus expliciet voor dat het OM een brief aan de Deken heeft gestuurd met een bepaalde conclusie die je nota bene citeert. Deze brief is echter onbekend. Het geeft geen pas mij voor antwoorden op mijn eenvoudige vragen naar de Deken te verwijzen. De Deken heeft mij immers geen vragen gesteld over deze vermeende brief. Graag verneem ik per omgaande alsnog een concreet antwoord op mijn vragen. Bij uitblijven daarvan moet ik het ervoor houden dat het AD niet bij machte is ook maar enigszins aannemelijk te maken dat deze brief bestaat en dat jullie mij onder valse voorwendselen hebben proberen te laten reageren op een conclusie die nooit getrokken is door het OM’.

Op 18 augustus schrijft Olde Kalter mede namens zijn collegae terug:

‘Wij zien geen aanleiding inhoudelijk in te gaan op de door jou gestelde vragen en verwijzen je (opnieuw) naar de Deken’.

Voor zover ik nog twijfel had, is die nu wel verdwenen. Het AD kan simpele vragen gewoon niet beantwoorden. Dit ruikt naar bedrog.

- INTEGRITEIT –

Ik schrijf op diezelfde 18e augustus terug:

‘De gang van zaken roept grote vragen op over jullie integriteit. Het is namelijk ondenkbaar dat jullie een dergelijke conclusie van het OM aan de Deken wél in een wederhoor-vraag aan mij vermelden, maar nièt groot in de krant brengen (…) Zoals gezegd moet door jullie weigerachtige houding – die door geen enkel journalistiek principe wordt gedragen – aangenomen worden dat de brief en het citaat van het OM in het geheel niet bestaat’.

Hierop komt geen reactie meer. Veelzeggend. Ook niet van hoofdredacteur Hans Neijenhuis, die ik expliciet heb gevraagd of hij achter de beantwoording van mijn vragen staat.

Ik wend mij vervolgens niet tot de Deken (de vermeende ontvanger van de brief), maar tot de vermeende schrijver en afzender van de brief: het Openbaar Ministerie. Als er iets of iemand is die kan bevestigen of ontkennen of er sprake is van zo’n brief met zo’n conclusie, zijn zij het.

- KLIP EN KLAAR ANTWOORD –

Op dinsdag 25 augustus leg ik de kwestie voor aan de verantwoordelijke landelijk recherche- officier van het Landelijk Parket. Het antwoord komt snel en is klip en klaar. Op 25 augustus 2020 schrijven de landelijk rechercheofficier én de voorlichter van het landelijk parket (kijk, heren van het AD, zo makkelijk is het om even de datum van de brief en de afzenders te noemen!) mij het volgende:

‘Het Landelijk Parket heeft geen brief gestuurd aan de Amsterdamse Deken met de aangehaalde conclusie’.

Zo simpel is het.

Ik houd het AD op diezelfde dag nog schriftelijk voor dat door de reactie van het OM duidelijk is geworden dat het AD heeft ‘gelogen en gemanipuleerd’. Hierop komt geen reactie meer.

Hiermee komt voor de tweede keer vast te staan dat het AD in de Marengo-zaak feiten verdraait.

- HET EERSTE INCIDENT -

De eerste keer was op 4 juli 2020. In min of meer dezelfde zaak.

Het AD schreef toen een groot artikel onder de kop: ‘EX-ADVOCAAT STOPTE VANWEGE PETER R. DE VRIES’. Het was een interview met de anonieme ex-advocaat van de kroongetuige, die nogal ontstemd bleek dat hij aan de kant was gezet en dat de kroongetuige vervolgens hulp bij ondergetekende had gezocht. Het AD schreef:

‘Die nacht slaapt de advocaat slecht. Hij is teleurgesteld. Maandenlang is er dag en nacht gewerkt Zijn persoonlijke vrijheid is hij al bijna een half jaar kwijt. Een kantoorgenoot die jarenlang bij hem werkte nam uit angst afscheid. En op het moment dat het eindelijk goed lijkt te functioneren, veroorzaakt De Vries’ bemoeienis volgens de advocaat een breuk. Om 04:37 uur stuurt hij een officier van justitie een mail, waarin hij schrijft dat hij niet meer de kroongetuige vertegenwoordigt. Over de reden van de breuk schrijft hij dat de kroongetuige in zee wenst te gaan met Peter R. de Vries’.


Het is een gedetailleerd bericht, waarin (om de nauwkeurigheid van de krant te benadrukken) zelfs het tijdstip van verzenden is genoemd. En om iedere twijfel weg te nemen schrijft reporter Yelle Tieleman op twitter ook nog:

‘De uitspraken die hij doet over de breuk zijn niet anders dan die hij ook heeft
gedocumenteerd in de communicatie met OM en Deken. Is door ons gecontroleerd’.

Ferme bewoordingen. Maar kloppen ze ook?

- ‘VERGISSING BIJ VOORLEZEN…’ -

Hans Nijenhuis

Hans Nijenhuis

Welnee. Toen de exit-mail van 04:37 uur - gericht aan de officieren van justitie, rechter-commissaris en enkele andere proces-deelnemers – boven water kwam, bleek dat mijn naam in het geheel NIET werd genoemd en dat de anonieme advocaat verrast is door de breuk en daar geen reden voor kan aanvoeren. Hoezo gecontroleerd? Het is van tweeën een: of het AD liegt en heeft niets gecontroleerd, of men heeft het gecontroleerd en de leugen willens en wetens laten staan. Wat is erger? Uiteraard heb ik het AD ook hierop gewezen en toen verklaarde men ineens: ‘dat er een vergissing was gemaakt bij het voorlezen…’. De anonieme advocaat had de exit-mail telefonisch voorgelezen en had zich bij het voorlezen vergist, zo wilde het AD doen geloven. Hoezo maakt een advocaat een 'vergissing' bij het voorlezen, het staat er of het staat er niet! En is iemand iets door de telefoon iets laten voorlezen het ‘controleren’ van een stuk? Nee toch? Ook hier werd gelogen en gemanipuleerd.

Op vrijdag 28 augustus 2020 heb ik hoofdredacteur Hans Nijenhuis een uitvoerige mail gestuurd met een aantal vragen over de handelwijze van het AD. Ik heb hem voor de beantwoording vijf dagen de tijd gegeven, daar waar het AD aan mij bij wederhoor-kwesties altijd verlangt dat ik binnen enkele uren reageer. De hoofdredacteur heeft niets op mijn mail laten horen.

- GEEN COMMENTAAR -

Het AD is een krant die iedereen vragen stelt en verlangt dat daar per omgaande op wordt geantwoord, om hun bevindingen vervolgens in resolute bewoordingen (en ‘gecontroleerd’ uiteraard) in de krant af te drukken. Als zij zèlf een paar simpele vragen krijgen voorgelegd – nota bene over hun eigen beweringen – duiken zij weg en geven geen commentaar. Dat is in mijn ogen veelzeggend.

Peter R. de Vries
4 september 2020

Twitter

  © Peter R. de Vries