Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever


Het Vervolg

ALGEMEEN DAGBLAD HAALT BAKZEIL IN ‘BRIEVEN-AFFAIRE’…


logo Nadat het Algemeen Dagblad eerst een maand lang ontkende, vragen afpoeierde, brieven negeerde en geen antwoorden gaf, heeft hoofdredacteur Hans Nijenhuis gisteren schriftelijk erkend dat zijn redacteuren Yelle Tieleman en Jens Olde Kalter inderdaad ‘niet over de brief beschikken’.

- AANVANKELIJK GEEN REACTIE -

Met ‘de brief’ wordt een brief bedoeld die volgens het Algemeen Dagblad door het Openbaar Ministerie aan de Deken in Amsterdam was gestuurd en handelde over mijn voormalige kantoorgenoot advocaat Khalid Kasem. AD-reporters Yelle Tieleman en Jens Olde Kalter hielden mij op 9 augustus 2020 het bestaan van deze brief zonder enig voorbehoud voor en citeerden er zelfs uit toen zij mij schriftelijk om wederhoor vroegen. Het Openbaar Ministerie heeft al eerder, op 25 augustus, bevestigd dat die brief – met die conclusie en het bewuste citaat- helemaal niet bestaat. Het AD reageerde aanvankelijk niet op die bevinding en liet brieven en vragen van mij daarover onbeantwoord.

Yelle Tieleman

Yelle Tieleman

Jens Olde Kalter

Jens Olde Kalter

- NIEUWE VRAGEN -

Gedwongen door mijn publicatie op 4 september - https://www.peterrdevries.nl/nl/bedrog-algemeen-dagblad.html - en nieuwe schriftelijke vragen, haalt het AD nu bakzeil. In een brief van 09 september 2020 schrijft hoofdredacteur Hans Nijenhuis:

Hans Nijenhuis

Hans Nijenhuis

‘De journalisten beschikken niet over de bewuste brief (…) De brief van het OM aan de Deken is meerdere malen ter sprake gekomen in telefoongesprekken die de journalisten gevoerd hebben met een betrouwbare bron rondom het onderzoek. Deze bron bleek in staat gedetailleerd te verklaren over de inhoud van de brief. Het door Olde Kalter aangehaalde is een letterlijke weergave van hetgeen door de bron is verklaard over de inhoud van de brief in een gesprek waaraan beide journalisten deelnamen’.

- GLASHELDERE CONCLUSIE -

Het staat er verbaal allemaal ietwat gecamoufleerd, maar de conclusie is glashelder: Het AD beschikt niet over de brief. Het AD heeft de brief niet gelezen. Het AD heeft de brief zelfs nooit gezien.

Aan het feit dat het OM al eerder zwart op wit stelde dat de brief niet bestaat, wijdt de hoofdredacteur geen woord.

peter r de vriesHet is de tweede keer dat het Algemeen Dagblad moet toegeven dat beweringen over brieven in het Marengo-proces niet kloppen. In juli 2020 schreef men in de krant dat in de officiële exit-mail van de voormalige advocaat van de kroongetuige aan de officier van justitie en de rechter-commissaris werd gesteld dat door mijn toedoen een einde aan de samenwerking was gekomen. Yelle Tieleman beweerde vervolgens op Twitter dat de beweringen van de anonieme ex-advocaat door hem waren ‘gecontroleerd’. Pas toen door mijn toedoen de exit-mail boven water kwam bleek dat mijn naam in het geheel niet werd genoemd en de voormalige advocaat ‘verrast’ was door het verbreken van de samenwerking en hij daarvoor ‘geen reden’ kon aangeven. Volgens het AD was er ‘een vergissing’ gemaakt tijdens het telefonisch voorlezen van de brief door de ex-advocaat.

- NIET ACCURAAT -

Het AD heeft geweigerd deze misslag te rectificeren. Hoofdredacteur Nijenhuis schrijft nu wel dat ‘achteraf moet worden vastgesteld dat die verklaring niet in alle opzichten accuraat is geweest’, maar meent nog steeds dat rectificatie niet aan de orde is.

- ‘SPOOKBRIEF’ -

In mijn antwoord aan de hoofdredacteur schrijf ik over de niet-bestaande ‘spookbrief’ van het OM aan de Deken:

‘U noemt dat zorgvuldige journalistiek en ‘een betrouwbare bron’? Ik noem het journalistiek bedrog, wegduiken en struisvogelpolitiek. Hieruit spreken geen goede bedoelingen, of faire journalistiek. In dat geval hadden uw reporters meteen moeten antwoorden dat zij mijn vragen niet konden beantwoorden en dat zij de brief niet in bezit hadden en zelfs nooit hadden gezien. Dat alles hebben u en uw reporters echter proberen te verdoezelen, eerst met gedraai en later door gewoon niet meer te reageren op mijn vragen’.


Peter R. de Vries
11 september 2020


Twitter

  © Peter R. de Vries